พระคัมภีร์ พันธสัญญาใหม่ (ไม่มีคำอธิบาย) ภาษาไทย – สีดำ

200฿