พี่น้องสามารถดู ที่อยู่, แผนที่, เบอร์โทรศัพท์ และ รูปสถานที่ประชุมของแต่ละเขตได้ รวมถึงหากพี่น้องมีคำถาม หรือ ข้อเสนอแนะใดๆ สำหรับแต่ละเขต ก็สามารถฝากข้อความไว้ที่บอร์ดของแต่ละเขตได้

ด้วยความรักของพระเจ้า เพื่อการหนุนใจ ก่อสร้าง และ พัฒนาให้ดีขึ้น. ขอให้พระเจ้าอวยพร และสถิตย์อยู่ด้วย.

โดยในประเทศไทย สามารถแบ่งได้ ดังนี้