ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 3 ช่องทาง คือ

  1. สั่งซื้อผ่าน หน้าเว็บไซต์ gospelbookroom.com
  2. สั่งซื้อผ่าน พี่น้องที่รับผิดชอบ ตามท้องถิ่นต่างๆ
  3. สั่งซื้อผ่าน ห้องสมุดกิตติคุณ แห่งประเทศไทย (หมู่บ้าน รังสิยา)

การสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ gospelbookroom.com

ท่านสามารถสั่งซื้อผ่านระบบ และสามารถชำระค่าสินค้าได้ผ่านการโอนเงิน ตามระบบ

 

การสั่งซื้อผ่านพี่น้องที่รับผิดชอบ

สามารถทำได้ทั้ง แจ้งโดยตรง, โทรศัพท์, Email, Line หรือช่องทาง Online อื่นๆ โดยแจ้งพี่น้องที่รับผิดชอบ

สามารถทำการแจ้ง หรือส่งรายการหนังสือ ที่ต้องการ มาที่ ช่องทางดังกล่าว และพี่น้องที่รับผิดชอบ จะรีบดำเนินการให้โดยเร็ว

 

วิธีการชำระเงิน / Payment …

  • ชำระด้วยเงินสด (กรณีสั่งซื้อผ่าน ข้อ 2 และ 3)
  • โอนเงินผ่านธนาคาร (กรณีสั่งซื้อผ่าน ข้อ 1, 2 และ 3)

 

หมายเหตุ: หลังจากชำระเงินแล้วส่งหลักฐานมาให้พี่น้องที่รับผิดชอบทุกครั้งสำหรับเตรียมการจัดส่งสินค้าต่อไป

BankAccount

การจัดส่งสินค้า / Delivery …

การจัดส่งสินค้าในประเทศไทย

ทาง ห้องสมุดกิตติคุณ แห่งประเทศไทย บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการจัดส่ง

  • Zone 1 กรุงเทพและปริมณฑล คิดค่าจัดส่ง 25 บาท ต่อเล่ม
  • Zone 2 นอกเขตจังหวัดใน Zone 1 คิดค่าจัดส่ง 35 บาท ต่อเล่ม
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า จะแสดงให้เห็นในขั้นตอนเลือกวิธีการจัดส่ง

 

วิธีการจัดส่ง

1. จัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชน เช่น Flash Express ติดตาม พัสดุได้ที่ กดติดตาม