การปกครองคริสตจักรของผู้อาวุโส

220฿

แบบอย่างของผู้อาวุโสควรเป็นอย่างไร? เขาควรมีภาคปฏิบัติเช่นไร จึงจะปกครองคริสตจักรได้ดี

หมวดหมู่: