พยานบุคคลของพระเจ้า

that-ye-may-be-blameless-and-harmless-the-sons-of-god

ถ้าเราถูกเติมเต็ม ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพระคำอันมีชีวิตทุกๆ วัน เราก็จะสำแดงออกซึ่งพระคำแห่งชีวิตโดยอัตโนมัติ. เราจะนำพระคำแห่งชีวิตนี้ไปสำแดง และมอบแก่ผู้อื่น. นี่ก็คือการสำแดงพระคริสต์ใหญ่ขึ้น และการดำเนินชีวิตพระคริสต์.

ถ้าเราประสบการณ์ความรอดในแต่ละวันเช่นนี้ เราก็จะส่องสว่างดุจดวงสว่างต่างๆดุจความสว่างในโลก คือสำแดงออกซึ่งพระคำแห่งชีวิต. การดำเนินชีวิตของเรา คือการนำพระคำแห่งชีวิตไปสำแดงแก่ผู้คน. ด้านหนึ่ง เรากำลังป่าวประกาศ และสั่งสอนพระคำแห่งชีวิต อีกด้านหนึ่ง เราก็กำลังสำแดงพระคำแห่งชีวิต โดยการดำเนินชีวิตพระคริสต์ของเรา. เมื่อเราดำเนินชีวิตพระคริสต์ เราก็จะส่องสว่าง. ในฐานะบุตรทั้งหลายของพระเจ้าที่มีชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ เรามีหน้าที่ในการส่องสว่างในชีวิตประจำวันของเรา เราไม่เพียงควรประพฤติตน ตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเท่านั้น แต่เรายังควรส่องสว่างด้วย.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *