ในภูมิภาคนี้ ยังไม่มีการก่อตั้ง สถานที่ประชุม อย่างถาวร

ขอให้พี่น้องอธิฐานเผื่อ ในเรื่องดังกล่าว