การแยกแยะ มิจฉาลัทธิ รู้จักกับนิกาย ภาคปฏิบัติแห่งการสามัคคีธรรม ของคริสตจักร (พระกายของพระคริสต์)

60฿

สมัยนี้มีโบสถ์หรือคริสตจักรผุดขึ้นมายังกะดอกเห็ด ในยุคสุดปลายนี้เราควรระวังในด้านความเชื่อ หนังสือเล่มนี้จะแนะนำตามพระคัมภีร์ว่า หลักความเชื่อควรเป็นอย่างไร?

หมวดหมู่: