ประเภทของหนังสือ มีหลายหัวข้อ โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังรายการ ด้านขวามือ

แต่จงแสวงหา อาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรม ของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์ จะทรงเพิ่มเติม สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้.  (มัดธาย 6 : 33)

 

จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่ได้เข้าในการล่อลวง. วิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่เนื้อหนังยังอ่อนกำลัง.” (มัดธาย 26 : 41)

 

แต่การที่ได้บันทึก เหตุการณ์เหล่านี้ไว้ ก็เพื่อท่านทั้งหลาย จะได้เชื่อว่า พระเยซูเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านจะได้ชีวิตใน พระนามของพระองค์. (โยฮัน 20 : 31)

 

เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า ถ้าผู้ใดถือรักษาคำของเรา ผู้นั้นจะไม่เห็นความตายเลยเป็นนิตย์.(โยฮัน 8 : 51)

 

ดังที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า “สิ่งที่ตาไม่เคยได้เห็น หูไม่เคยได้ยิน และใจมนุษย์ไม่เคยได้คิดมาก่อน คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ สำหรับคนที่รักพระองค์.( 1โกรินโธ 2 : 9)

 

จงขอแล้วจะให้แก่ท่าน จงหา แล้วท่านจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิด ให้แก่ท่าน. (มัดธาย 7: 7)