การที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ ก็คือพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเป็นหลัก.

 

be-careful-for-nothing-but-in-every-thing-by-prayer-and-supplication

 

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ พระองค์ทรงอยู่กับเรา. เมื่อเราดำเนินชีวิตพระองค์, ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างของเรา และถือว่าสิ่งสารพัดเป็นการสูญเสีย เพื่อจะได้รับพระคริสต์ เราก็จะสัมผัสว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา. พระองค์ทรงอยู่ใกล้ ทั้งในแง่ของระยะทางและกาลเวลา. ในแง่ของระยะทาง องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้เรา, พร้อมที่จะช่วยเหลือเรา. ในแง่ของกาลเวลาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ และจะเสด็จมาโดยเร็วพลัน.

ในเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้ ดังนั้นมีความจำเป็นใดเล่าที่เราจะต้องเป็นกังวล หรือร้อนใจ?

“อย่า กระวนกระวาย ด้วยสิ่งใดเลย แต่จงเสนอ ความปรารถนา ของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า โดย การอธิษฐาน และการวิงวอน พร้อมด้วยการขอบพระคุณ และสันติสุขแห่งพระเจ้า ซึ่งเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ จะคุ้มครองใจ และความคิดของท่านไว้ใน พระคริสต์เยซู ” (ฟป. 4:6-7)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *