* สามารถเข้ามาซื้อหนังสือได้ที่ห้องสมุดโดยตรง เปิดทุกวัน ไม่มีวันหยุด เวลา 8.00-17.00 น. *

สั่งซื้อแล้วให้ส่งทางไปรษณีย์ โดยโอนเงิน

BankAccount

1200/238 หมู่บ้านรังสิยา อุดมสุข 58 สุขุมวิท 103 บางนา กรุงเทพฯ 10260
Phone: +1-888 705 770
Email: gbr.thailand@gmail.com
Line: @gospelbookroom
facebook: https://th-th.facebook.com/ThegospelbookroomThailand/